Friheden opleves i fællesskabet

Kay, Ribers og Wenzel. Friheden opleves i fællesskabet.

Psykologisk Set. 24. Årgang nr. 68  / 2008.
 

”En ny undersøgelse af mænds refleksioner over deres parforhold peger på, at mange mænd oplever frihed ikke i modsætning til, men på basis af den tryghed, som fællesskabet i det posttraditionelle parforhold tilbyder dem. Fællesskab behøver således ikke at stå i modsætning til den enkeltes frihed og muligheder i livet. Et stærkt fællesskab i parforholdet kan være en stabil base, hvorfra de to partnere kan udfolde deres individuelle livsbaner...”


main_fil322_friheden_opleves_i_faellessk..