Samarbejdet mellem kønnene

Kay, Ribers og Wenzel. Samarbejdet mellem kønnene. Debatoplæg. 2007.

”En stor del af kønsforskningen inden for de sidste årtier har fokuseret på (og fremhævet) kampen mellem kønnene, dikotomierne mellem de maskuline og de feminine værdier og den maskuline hegemoni over kvindekønnet, udtrykt gennem uligheder i samfundet. Det har haft sin historiske begrundelse, og været berettiget. Noget tyder på at kønsdebatten i samspil med den overordnede samfundsudviklingen, har transformeret den generelle forståelse af mænd og kvinders identiteter, til et punkt hvor ligestilling i dag er ved at etablere sig som et grundvilkår i måden som de yngre generationer organiserer deres liv og parforhold på…”


main_fil222_samarbejdet_mellem_koennene...