Posttraditionelle Parforhold

Kay, Ribers og Wenzel. Posttraditionelle Parforhold. Psykologi Information 35. Årgang nr. 1 / 2007.

”Igennem mediebilledet kan vi se en tydelig forskel på hvordan parforholdets betingelser har forandret sig i takt med den overordnede samfundsudvikling. Tidligere blev samlivet baseret på et materielt fornuftsfællesskab, hvorimod det i dag etableres ud fra en følelsesmæssig gensidighed og forelskelse. Processen betegnes af den engelske sociolog Anthony Giddens (1994, 1996) som detraditionalisering. Hvor parforholdet tidligere var en grundsten i etableringen af den materielle hverdag, kan man i dag udmærket leve alene uden at lide store økonomiske eller sociale konsekvenser. En del mennesker vælger ligefrem parforholdet fra og tager del i det, der med et populært udtryk kaldes singlekulturen. At et sådant fænomen og muligheden for at leve alene er muligt giver et indblik i en verden, hvor individet i dag er i centrum og den enkeltes frihed i højsædet...”


Posttraditionelle parforhold