Klagemuligheder

I mine øjne er det væsentligt at du som klient har en mulighed for at klage over din behandler. Ved psykoterapi kan klagemulighederne være vanskelige at gennemskue, hvorfor jeg kort vil gøre redde for muligheder her.

Som klient hos en psykoterapeut er der grundlæggende to muligheder for at klage:

1: Hvis din psykoterapeut er medlem af Dansk psykoterapeutforening, European Association for Psychotherapy eller World Council for Psychotherapy, kan du klage til disse foreninger hvis du mener at de etiske regelsæt i forhold til terapi, eksempelvis tavshedspligten, er blevet overtrådt. Du kan så rette en klage til foreningens etiske råd, som vil tage stilling til klagen. Du kan kende et medlem af Dansk Psykoterapeutforening ved den beskyttede betegnelse Psykoterapeut MPF.

2: Såfremt din terapeut ikke er medlem af Dansk Psykoterapeutforening eller en af de andre foreninger, er klagemulighederne ganske små. I grelle tilfælde kan du rette din klage i forhold til autorisationsloven (den gamle lægelov) og dermed få myndighederne til at se på din klage. Det skal dog nævnes at denne klagemulighed er noget nær en umulighed at få anerkendt, hvorfor det på det bestemteste må anbefales at vælge en terapeut der er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Du kan læse mere om klagemuligheder igennem Dansk Psykoterapeutforening her.