Etik og tavshedspligt

At gå hos en psykoterapeut kan være en følsom og sårbar situation. Det kan være, at du under et terapiforløb fortæller terapeuten om aspekter i dit liv du aldrig har fortalt nogen før. Af denne grund har jeg som terapeut tavshedspligt.

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening følger jeg foreningens etiske regelsæt. Følgende er et udsnit af disse:
 

  • 1.2 Psykoterapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens personlige interesser.
  • 2.1 Psykoterapeuten har, med de undtagelser der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, erfaret under terapien. Fremkommer oplysninger i terapien vedrørende personer under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, så har terapeuten pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets opholdskommune.
  • 2.9 Psykoterapeuten må ikke udnytte sin stilling som terapeut til skade for klienten.
  • 2.14 Har psykoterapeuten påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret psykoterapeut.


Det fulde etiske regelsæt kan ses på Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside her. 

Yderligere information om etikregler gældende for medlemmer af European Association for Psyhotherapy (EAP) kan du læse her. Da jeg er medlem af EAP lever jeg naturligvis op til disse retningslinier.

Udover disse etiske regler, vil telefonsamtaler og mailkorrespondance blive behandlet med samme tavshedspligt som selve terapien.