Livssyn

Jeg arbejder ud fra et eksistentielt og humanistisk livssyn. Dette syn på mennesket indbefatter blandt andet:
 

  • at mennesket er unikt, og har en iboende stræben imod udvikling.
  • at det enkelte individ kun kan mødes og forstås ud fra individets egen oplevelse af sig selv og individuelle tilværelse.
  • at vi, som mennesker, hver især er ansvarlige for vore handlinger, vore valg og fravalg.
  • at det er afgørende for livskvaliteten at kunne være tilstede her og nu.

 

Den oplevelsesorienterede og eksistentielle psykoterapi, som er min arbejdsmetode, tager udgangspunkt i denne opfattelse af mennesket. Den oplevelsesorienterede psykoterapi koncentrerer sig om relationer og kontakten i nuet. Ved at møde dig uforbeholdent, hvor du er, med alt hvad dette indebærer af sansemæssige oplevelser, tanker, følelser og spiritualitet, åbner vi sammen op for muligheden for din personlige vækst. Og med denne, den livsudfoldelse og potentielle glæde der bor i dig.