Supervision

Som hjælp til kollegaer og andre personer der arbejder med mennesker, tilbyder jeg individuel supervision. Det vil sige supervision af faggrupper som psykoterapeuter, parterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, handicaphjælpere, mentorer og lignende. 

Ved psykoterapi og andet arbejde med mennesker, støder du ofte ind i problematikker som kan være svære at håndtere. Desuden kan du i arbejdet opleve reaktioner i dig selv som du ikke på forhånd kendte. Under supervision vil vi tage disse problematikker op og sammen konstruktivt undersøge hvorledes du kan fungere bedre i dit arbejde.

Som udøvende psykoterapeut er det en nødvendighed at få regelmæssig supervision. Dels for at du kan få luft for problematikker der opstår i den psykoterapeutiske situation. Dels som sparring i din faglige udvikling. Jævnlige samtaler med en supervisor er i mine øjne en uvurderlig støtte i det terapeutiske arbejde.

Modsat decideret psykoterapi, tager supervision udgangspunkt i en case, altså en problematik i forhold til en klient du arbejder med. Derfor vil fokus i udgangspunktet være anderledes end terapi og formålet er således også ændret. Nogle gange kan grænserne mellem supervision og terapi dog være flydende, da personlige emner kan komme op som kræver opmærksomhed under supervisionen.

Da jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, European Association for Psychotherapy og har European Certificate of Psychotherapy, samt World Certificate of Psychotherapy, kan supervisionen bruges til at leve op til krav fra disse foreninger og certifikater.

Supervision er momspligtigt hvorfor prisen for en times supervision er tillagt moms.

Du er velkommen til at ringe til mig på 22 43 53 62 og få en snak om supervision. Du kan også skrive til mig her.