Hvad er stress?

Der er mange definitioner på stress og alt efter hvem du taler med, kan du få forskellige ting at vide. At det er indefra kommende, udefra kommende eller en kombination af ydre pres og din måde at håndtere det på. Som udgangspunkt kan man sige at stress er når en person oplever at der er en ubalance mellem de krav der stilles til dem og de ressourcer de har til rådighed til at leve op til disse krav.

 

Ydermere kan man sige at oplevelsen af stress er psykisk, men ofte har man ligeledes flere fysiske symptomer. Symptomerne minder meget om angst, og en langvarig stresstilstand kan føre til angst og depression. Mennesker reagerer forskelligt på de samme omstændigheder, derfor har vi alle forskellige tærskler for stress. Den er således en subjektiv vurdering om en given situation er stressende. Nogle ser ud til at kunne klare meget, mens andre har svært ved blot små opgaver. Stress er faktisk en ophobning af energi i din krop og kroppen reagere som om du er i en faresituation og skal være fuldstændigt parat. Det er en tilstand som kroppen ikke har godt af at være i i længere tid. Men kortvarig stress for eksempel op til en deadline, er normalt ikke et problem. Det kan faktisk få folk til at arbejde mere fokuseret. Problemet opstår når man ikke formår at komme ned fra dette stressniveau følgende, eller ens liv er så fyldt med opgaver at man ikke har tid til ro. Stress hænger tit sammen med perfektionisme og angst for ikke at leve op til forventninger man tror at omgivelserne har til en og som man har til sig selv.

 

Igennem terapi kan du lære at håndtere din stress anderledes, lære dine grænser at kende og blive bedre til at sige fra. Desuden kan du lære at forstå dine unikke mønstrer i forhold til stress og hvordan du kan bruge denne viden til at ændre på dit liv, så stress ikke længere behøver at fylde så meget.

Har du spørgsmål vedrørende stress eller om hvordan du kan komme ud af din stress, så kontakt mig her.