Test for alkoholmisbrug

 

Test af dit forhold til alkohol (inspireret af MAST test)
Ja Nej
1: Føler du selv at dit forbrug af alkohol er normalt?
2: Føler din omgangskreds, at dit alkoholforbrug er normalt?
3: Har du opsøgt et misbrugscenter eller andet behandlingssted i forbindelse med dit alkoholforbrug?
4: Har du mistet venner eller kæreste på grund af dit alkoholforbrug?
5: Har du haft problemer på arbejde på grund af dit alkoholforbrug?
6: Har du svigtet dit arbejde, familie eller pligter grundet alkoholforbrug?
7: Har du haft rysteture eller hørt stemme /set syner, som forsvandt efter alkoholindtag?
8: Har du søgt hjælp hos nogen (familie, venner eller professionelle) på grund af dine alkoholvaner?
9: Har du været i kontakt med hospital på grund af alkoholrelaterede hændelser?
10: Har du været anklaget for spirituskørsel ?


 

Resultat:

Resultatet tyder på at du har et lavt kontrolleret alkoholforbrug eller intet alkoholforbrug.

Resultat:

Resultatet tyder på at du har et stærkt overforbrug af alkohol. Opsøg din læge for at få hjælp og støtte. Spørg eventuelt om psykoterapi kan være relevant i dit tilfælde.